Υπηρεσίες Έρευνας

Δημοσκόπηση, Έρευνα Αγοράς, Κοινωνική Έρευνα
Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. : 64

Πολιτική Έρευνα

Εκτίμηση εκλογικής συμπεριφοράς, αξιολόγηση υποψηφίων, αξιολόγηση έργου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έρευνα Αγοράς

Ανάλυση χαρακτηριστικών αγοράς, ικανοποίηση πελατολογίου, νέα προϊόντα

Κοινωνική Έρευνα

Στάση των πολιτών σε θέματα της καθημερινότητας, θέσεις απέναντι σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα

01

Πολιτική Έρευνα

Με εμπειρία στο χώρο των πολιτικών ερευνών η S.R.C. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μέτρησης της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν την εκτίμηση της εκλογικής συμπεριφοράς, την αξιολόγηση πολιτικών στελεχών αλλά και το βαθμό ικανοποίησης από το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτική Θεματολογία
 • Εκλογική συμπεριφορά
 • Αξιολόγηση πολιτικών στελεχών
 • Αξιολόγηση Αυτοδιοικητικού έργου
02

Έρευνα Αγοράς

Η έρευνα αγοράς αποτελεί το εργαλείο που χρειάζεται κάθε επιχείρηση για τη λήψη της ορθής απόφασης είτε πρόκειται για την είσοδο ενός νέου προϊόντος στην αγορά, τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας ή την κατανόηση σε βάθος των χαρακτηριστικών μίας συγκεκριμένης αγοράς.

Ενδεικτική Θεματολογία
 • Ανάλυση αγοράς
 • Αποτελεσματικότητα διαφήμισης
 • Ικανοποίηση πελατών
03

Κοινωνική Έρευνα

Μέσω της κοινωνικής έρευνας αποτυπώνεται η γνώμη των πολιτών για θέματα που άπτονται της άμεσης καθημερινότητας. Αξιοποιώντας τις μεθόδους της στατιστικής επιστήμης εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων.

Ενδεικτική Θεματολογία
 • Εργασία
 • Οικονομική κρίση
 • Διεθνείς σχέσεις
graph
george gallup

Polling is merely an instrument for gauging public opinion. When a president or any other leader pays attention to poll results, he is, in effect, paying attention to the views of the people. Any other interpretation is nonsense.

Υπηρεσίες Call Center

 • Προώθηση πωλήσεων
 • Υποστήριξη πελατών 
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης
 • Ανανέωση συμβολαίων πελατών
 • Προ - ηχογραφημένα campaigns

Θέλετε να σχεδιάσουμε την
κατάλληλη έρευνα για τις ανάγκες σας;

Follow us on Linkedin

S.R.C. Statistics & Informatics
 • Αδριανουπόλεως 8
 • 211 0121968
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.