Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης

Εξοικονομείστε χρόνο και εξασφαλίστε το πολύτιμο αρχείο σας.

Έγγραφα

Δεμένα ή λυτά, μεγέθους απο Α8 έως και Α0 και ανεξαρτήτως κατάστασης στην οποία βρίσκονται

Βιβλία

Ανεξαρτήτως δεσίματος και μεγέθους, απο τα μικρότερα βιβλία τσέπης έως και βιβλία μεγέθους διπλού Α3

Ιστορικά Αρχεία

Ιστορικά χειρόγραφα μεγάλης αξίας, παλαιές φωτογραφίες, ιστορικές εφημερίδες, έργα τέχνης

Η ψηφιοποίηση εγγράφων ως διαδικασία, αποφέρει σημαντικά οφέλη σε έναν ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Απελευθερώνει πολύτιμους ανθρώπινους πόρους, μειώνει τα λειτουργικά κόστη και καθιστά άμεση την ανάκτηση της πληροφορίας. Οι λύσεις ψηφιοποίησης της S.R.C αφορούν μεγάλο εύρος εγγράφων, από απλά Α4 έως τεχνικά σχέδια και χάρτες, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στάδια Ψηφιοποίησης

 • Σάρωση εγγράφων.

  Κατά το πρώτο στάδιο τα έγγραφα (απλές σελίδες, βιβλία, ευαίσθητα χειρόγραφα) μετατρέπονται σε ψηφιακά αρχεία από κατάλληλους σαρωτές.

 • Επεξεργασία ψηφιακών αρχείων.

  Στο δεύτερο στάδιο τα αρχεία επεξεργάζονται και βελτιστοποιούνται ενώ στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτό γίνεται αναγνώριση κειμένου μέσω OCR.

 • Τεκμηρίωση αρχείων.

  Στο στάδιο της τεκμηρίωσης τα ψηφιακά αρχεία καταχωρούνται σε κατηγορίες με στόχο την αποδοτικότερη αναζήτηση τους.

 • Καταχώριση στην εφαρμογή eFolder.

  Στο τελευταίο στάδιο τα αρχεία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής eFolder και είναι έτοιμα για χρήση.

01

Έγγραφα

Είτε πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση είτε για δημόσιο φορέα ο καθημερινός όγκος εγγράφων που συσσωρεύεται αποτελεί πηγή καθυστερήσεων στην εύρυθμη λειτουργία καθιστώντας την αναζήτηση της πληροφορίας επίπονη διαδικασία. Η S.R.C. διαθέτει την εμπειρία και τον εξοπλισμό ώστε να σας εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα, είτε πρόκειται για έγγραφα μικρού μεγέθους (Α7,Α8), μεγάλα έγγραφα (Α0, Α1) ή ακόμη αρχιτεκτονικά σχέδια και χάρτες.

Ενδεικτικές κατηγορίες
 • Φάκελοι οικοδομικών αδειών
 • Νομικά Έγγραφα
 • Τιμολόγια
02

Βιβλία

Η ψηφιοποίηση βιβλίου είναι μία περίπλοκη διαδικασία καθώς οι απαιτήσεις ποιότητας είναι υψηλότερες προκειμένου να διατηρηθεί η πιστότητα του αρχικού υλικού. Η S.R.C. διαθέτει ειδικούς σαρωτές βιβλίων (book scanners) που εγγυούνται τον υψηλό βαθμό απόδοσης του αρχικού εγγράφου.

Ενδεικτικές κατηγορίες
 • Βιβλία
 • Εφημερίδες
 • Περιοδικά
03

Ιστορικά Αρχεία

Με στόχο την διατήρηση και διάσωση των ιδιαίτερης αξίας ιστορικών αρχείων όπως χειρόγραφα, φωτογραφίες, παλαιές εφημερίδες παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις σάρωσης και αρχειοθέτησης των ιστορικών αυτών κειμηλίων. Μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιοποίησης δημιουργούνται ψηφιακά υποκατάστατα του ποικίλου αυτού υλικού, διασώζοντας το από τη φθορά του χρόνου.

Ενδεικτικές κατηγορίες
 • Χειρόγραφα
 • Έργα τέχνης
 • Εφημερίδες εποχής

Τι κερδίζετε με την ψηφιοποίηση

Απελευθέρωση πόρων

Αμεσότητα Ανάκτησης

Μείωση κόστους

Ασφάλεια

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Μετατροπή φυσικού αρχείου σε ψηφιακό στο χώρο σας από εξειδικευμένο προσωπικό
 • Χαρακτηρισμός του ψηφιακού αρχείου για αυτοματοποιημένη ανάκτηση της πληροφορίας
 • Δημιουργία συστήματος ροής ψηφιοποίησης εγγράφων για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαδικασία.
 • Ενσωμάτωση της ψηφιακής διαχείρισης των εγγράφων στις διαδικασίες του φορέα σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα
για την ψηφιοποίηση;

Follow us on Linkedin

S.R.C. Statistics & Informatics
 • Αδριανουπόλεως 8
 • 211 0121968
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.